Портала за малки обяви
Търсене:
ОБЯВИ НОЩУВКИ ПУБЛИКУВАЙ ОБЯВА ПОМОЩ
Burkan.info » Пловдив » Уроци и курсове » Счетоводни » Курс по счетоводство...»

Курс по счетоводство събото-неделен стартира на 11.09.2021 г.

Прегледано 117 пъти от 25 Август 2021. №: 2428137

В ЦЕНАТА СА ВКЛЮЧЕНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ЗАДАЧИ, КОЙТО СЕ РЕШАВАТ ПО ВРЕМЕ НА КУРСА. ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ОСТАВАТ ЗА КУРСИСТИТЕ.

КУРС ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЧЕТОВОДСТВО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

от 11.09.2021 г. от 10.10.2021 г.

60 учебни часа- 190 леваI. Модул Теория - същност и особености на счетоводната отчетност, обекти на счетоводно отчитане, активи и пасиви, видове стопански операции, откриване, водене и закриване на сметки, оборотна ведомост, мемориален ордер;II. Модул Счетоводно отчитане - способи на счетоводно отчитане, отчитане на собствения капитал, отчитане на дълготрайни материални активи, отчитане на получени и дадени под наем материални дълготрайни активи, отчитане на материалите, отчитане на стоката, отчитане на продукцията, отчитане на доставчици и клиенти, отчитане на разплащателни сметки, отчитане на ддс, отчитане на амортизациите, брака, отчитане на авансовите плащания, отчитане на приходите и разходите и др.III. СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИРМА - основни моменти при приключването и разглеждане на документите свързани със съставянето на годишния финансов отчет - отчет за приходи и разходи, баланс, отчет за паричния поток, отчет за собсвения капитал и приложения. Разглеждане на годишния финансов отчет с реална фирма за по добро разбиране на предадения материал. Основни стъпки в годишно приключване на фирма.

IV. ИЗПИТ ПО СЧЕТОВОДСТВО.V. СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР- работа с Плюс Минус. Решаване на практическа задача и изготвяне на дневници и справка декларация по ДДС за НАП.На всеки курсист се издава удостоверение 3-37 към МОНМ за част от професията Оперативен счетоводител. Допълнителна такса за издаване на документа не се заплаща, а нашият Учебен Център има Лицензия № 201012877Групите са малки ( между 3 и 5 души) и на всеки се обръща достатъчно внимание.

Курсовете се водят от висококвалифицирани специалисти.Записване: при внасяне на 50% от стойността на курсът.

Място на провеждане: ул. ” Петко Каравелов” 26Б, етаж 2, офис 3( пл. Съединение зад Историческия музей)

Вие сте икономист, но сте запознат само с теорията на счетоводството!? Вие сте счетоводител, но искате да си припомните някои неща и да научите нови!? Вие сте студент и Ви предстои изпит по счетоводство!? Вие сте собственик на фирма и искате сам да водите счетоводството си!?Ние от „ Интелект” ще Ви помогнем. Ще останете много доволни от отношението и начина на предаване?!


Цена: 220.00 лв.
Подобни обяви

Счетоводство за свободни професии
От това обучение хората със свободни професии ще се научат как най-лесно и икономично да водят счето...
Счетоводство за мениджъри
Завършилите курса ще получат основни познания за счетоводството и неговата логика.
Формат на обу...
Лицензирани професионални обучения по счетоводство
Стани професионален счетоводител!
Втора и Трета степен на професионална квалификация,
Кодов...
Ускорен курс по двустранно фирмено счетоводство
Курс предназначен за еднолични търговци, физически лица и други, на които се налага да водят фирмено...
Ускорен курс по едностранно фирмено счетоводство
Курсът по опростено счетоводство е предназначен за еднолични търговци, физически лица и други, на ко...

Публикувайте коментар към обявата