Портала за малки обяви
Търсене:
ОБЯВИ НОЩУВКИ ПУБЛИКУВАЙ ОБЯВА ПОМОЩ
Burkan.info » София » Услуги » Ремонт ел. техника » Акредитиран орган за...»

Акредитиран орган за контрол от вида ”С”. Акредитация от ИА БСА- ISO/IEC 17020.

Прегледано 345 пъти от 07 Ноември 2019. №: 2409113

Фирмата е създадена през 1999г. С основен предмет на дейност електроизграждане съоражения Ниско и средно напрежение, КИП и автоматика и проектиране. Още от самото начало фирмата изпълнява всякакъв вид електрически инсталации, Външни eл. Захранвания, Заземителни и мълниезащитнни инсталации.Перз 2000г. към фирмата е създадено самостоятелно звено / Пусково- Наладъчна лаборатория/, която на 26.03.2001 получава акредитация от МРРБ- ДНСК . Според действащата в момента нормативна уредба същото е преименувано в /Орган за контрол от вида “С”/ и притежава сертификат за акредитация №60-ОКС/14.03.2008г. издаден от Изпълнителна Агенция Българска Служба за Акредитации съгласно БДС ЕN 17020.През годините Фирматта се налага на пазара като коректен партньор в отношенията си с всички свои контрагенти , предлага цялостни инженерингови решения и до момента е реализирала огромен обем свои и на водещи строителни фирми проекти в сферите на промишленото и жилищно строителство.Фирмата има изградена гъвкава структура, разполага с висококвалифициран персонал отговарящ на високите изисквания в бранша.Акредитация

Към фирмата работи самостоятелно

Акредитиран орган за контрол от вида ”С”. Акредитация от ИА БСА- ISO/IEC 17020.-пусковоналадъчни и профилактични електролабораторни измервания в областа на електро енергетиката и гражданското строителство.

- контрол на електрозащитни средства.ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V:

- Съпротивление на изолация;

- Съпротивление на защитни заземителни инсталациии;

- Контрол с повишено напрежение;

- Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации;Електрически уредби и съоръжения до 1000V:

- Импеданс на контура “фаза – защитен проводник” ;

- Прекъсващи за защита от токове с нулева последователност – “дефектно токова защита” (FI – прекъсвачи );Трансформатори и двигатели за напрежение до 20 кV включително в експлоатация:

- Диелектрична якост на трансформаторно масло;

- Активно съпротивление на намотките;

- Съпротивление на изолация ;Защитни средства:

- Изолиращи, фазоуказателни и измервателни щанги;

- Изолиращи и токоизмервателни клещи;

- Изолационни щанги за преносими заземители;

- Изолационни ръкавици, боти, ботуши и галоши;

- Изолационни килимчета и пътеки;Смукателни и нагнетателни вентилационни и климатични инсталации:

- Скорост на движение на въздуха;

- Дебит на въздуха;ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 0887 606 556


Цена: По договаряне
Подобни обяви

087707 4487 Авариен ремонт бойлери, осветл,,ел табла. Варна 0888 446 876,
0878 48 6333 Електротехник извършва ремонт на инсталации и уреди в дома и офиса, ремонт стари нови м...
087707 4487 Авариен ремонт бойлери, перални,инст Варна 0878 48 6333
0878 48 6333 Електротехник извършва ремонт на инсталации и уреди в дома и офиса, ремонт стари нови м...
087707 4487 Авариен ремонт бойлери,печки осветление,, Варна 0888 446 876
0878 48 6333 Електротехник извършва ремонт на инсталации и уреди в дома и офиса, ремонт стари нови м...
087707 4487 Авариен ремонт бойлери,инсталации, Варна 0888 446 876
0878 48 6333 Електротехник извършва ремонт на инсталации и уреди в дома и офиса, ремонт стари нови м...
087707 4487 Авариен ремонт бойлери,осветление,отопл, Варна 0878 48 6333
0878 48 6333 Електротехник извършва ремонт на инсталации и уреди в дома и офиса, ремонт стари нови м...

Публикувайте коментар към обявата