Портала за малки обяви
Търсене:
ОБЯВИ НОЩУВКИ ПУБЛИКУВАЙ ОБЯВА ПОМОЩ
Burkan.info » Варна » Услуги » Счетоводни » Счетоводни услуги, о...»

Счетоводни услуги, откриване и закриване на фирми, ТРЗ - ниски цени

Прегледано 57 пъти от 18 Юли 2019. №: 2405750

Счетоводни услуги - базова цена от 50 лв. за нерегестрирани по ДДС и от 100 лв. за регистрирани по ДДС в зависимост от вида дейност (услуги, търговия, производство и др.)Оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи.

Осчетоводяване на първичните и съставяне на вторични счетоводни документи.

Съставяне на счетоводни отчети и регистри.

Ежемесечно изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС и представянето им в НАП.

Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащане с бюджета.

Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи.

Изготвяне на справки за задълженията и взиманията на фирмите по контрагенти.

Изготвяне на годишни финансови отчети.

Изготвяне на годишни данъчни декларации.

Изготвяне на годишни статистически форми на Националния статистически институт.Персонал и заплати

Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения.

Изготвяне и поддържане на трудови досиета на персонала.

Изготвяне на ведомости за работни заплати.

Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО.

Издаване на удостоверения и служебни бележки на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други образци, свързани с получените трудови възнаграждения или документи свързани с пенсионирането (УП - обр.2, УП - обр. 30 и др.)

Обработка и заверка на трудови и осигурителни книжки.Допълнителни услуги

Регистрация и пререгистрация на фирми в агенцията по вписванията.

Представяне на платежни нареждания и вносни бележки в облужващия Ви банков клон.

Получаване на банкови извлечения от обслужващата Ви банка.

Внасяне на суми по разплащателните сметки на фирмата.

Изготвяне на банкови документи, несвързани с данъчните и осигурителните задължения.

Осигуряване на служба по трудова медицина.

Изготвяне на допълнителни справки и отчети.


Цена: По договаряне
Подобни обяви

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения...
Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения...
Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения...
Прехвърляме Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения...
Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения...

Публикувайте коментар към обявата