Портала за малки обяви
Търсене:
ОБЯВИ НОЩУВКИ ПУБЛИКУВАЙ ОБЯВА ПОМОЩ
Burkan.info » Продавам друго » Медицинско оборудване » Лабораторни реактиви...»

Лабораторни реактиви, говежди серумен албумин.

Прегледано 277 пъти от 18 Октомври 2017. №: 2380576

Списък представен по надолу:

- поливинилов алкохол - 20 лв./кг.

- изопропилов алкохол - 20 лв./л.

- бутанол - 20 лв./л.

- метанол - 5 лв./л.

- трихлор оцетна к-на - 120 лв./л.

- орто толуидин - 20 лв./л.

- орто фосфорна к-на - 4 лв./л. /130 л./

- толуол - 10 лв./л.

- бенэилов алкохол - 10 лв./л.

- солна киселина 36 % 10 лв./л.

- хлороформ - 20 лв./л.

- оцетна киселина - 20 лв./л.

- петролев етер - 20 лв./л.

- ксилол - 20 лв./л.

- 1-бромнафталин /еталон за рефрактометрия/

- 40 лв./бр

-Kieselgel 60 GF254 - за тънкослоина хроматография /MERCK/. Цена: 500 гр. - 80 лв.; 1 кг. - 140 лв.

-Кедрово масло за микроскопия. Цена: 100 мл. - 50 лв.

-Реактив по Ерлих /p-dimetylaminobenzaldehid/; 125 гр. - 100 лв.

-Хематоксилин - багрило за лбораторно наблюдение на биологични тъкани. Цена: 25 гр. - 50 лв.; 100 гр. - 80 лв.

--Хематоксилин по Харис /разтвор/.

-Боя на Папаниколау течна 3d.

-Боя на Папаниколау течна е.а. 36 - 59: 2.5 л. - 150 лв.

-Боя на Папаниколау течна Оранж Г /Арт. 6888 по Мерк/: 2.5 л. - 220 лв.

-Боя на Папаниколау течна е.а. 65: 2.5 л. - 150

-Аминооцетна киселина чиста 99 %.

-Полиетилен гликол 6000, 10 0000, 20 000 - 100 лв./кг.

-Полиетилен гликол 400 - 50 лв./кг.

-Starke - Hydolisat Art. 12527 по MERCK /за електрофореза/ - 100 лв./кг.

-Флуорен /флуорисиращо багрило/ - 50 лв./кг.

-Азур - Еозин по Романовски /багрило за оцветяване на биологични тъкани за микроскопско наблюдение/. Цена: 10 гр. - 30 лв.

-Основен Фуксин /индикаторно багрило/. Цена: 25 гр. - 75 лв

-Бромфенолово синио /индикаторно багрило/. Цена: 25 гр. - 50 лв.; 50 гр. - 80 лв.

-Bromthalein /индикаторно багрило/.

-Safranin /индикаторно багрило/. Цена: 100 гр. - 200 лв.; 50 гр. - 100 лв.

-Kristallviolett /индикаторно багрило/. Цена: 100 гр. - 140 лв.

-Eosin - Methyllenblau /багрило за микроскопско наблюдение/. Цена: 10 гр. - 30 лв.

-Д - глюкоза - 50 лв./кг.

-Калиев иодид. Цена: 50 гр. - 250 лв.

-Кобалтов ацетат. Цена: 10 гр. - 180 лв.

-Меркоглас за микроскопия /Art, 3973, MERCK/

-Железен /3/ оксид, Цинков ацетат, Калциев фосфат трибазик, Калиев фероцианид, Натриев сулфит безводен, Глококол, Thionylchlorid, Aкриламид, Стронциев нитрат, Диетилфосфат, Амоноиев хлорид, Калиев фероцианид.

-Ацетил - фенил - полетилен гликол /Nonidet P-40/

-Folin - Ciogalteus /Art. 9001, MERCK/.

-Диацетил моноксим /100 гр./: 100 гр. - 100 лв.

-Фенил тиуреа /phenylthiourea/ : 100 гр. - 200 лв.

-Берилиев сулфат /beryllium sulfate/: 250 гр. - 300 лв.

-Циркониев двуокис /zirconium oxide/ - 400 лв/кг.

-Уранил ацетат за микроскопия: 100 гр. - 600 лв.

- говежди серумен албумин сух 98 % /BSA/: 100 гр. - 400 лв..............................N.B.Мобилен тел. за връзка - 0876265091

Подобни обяви

пациент монитор
 пациент монитор
стом.машина
СПЕШНО Продавам Hirana Praktika с наконечници и скалер,стол ест.кожа ,столче за стоматалога ест. ко...
Медицински прибор BIOPTRON Pro 1
 Продавам BIOPTRON Pro 1 (Zepter, Швейцария) с ергономична стойка за маса. Предназначен е за използв...
Фетален доплер BISTOS BT300
Апарата е включван само за няколко теста.Има документи за произход!ЗАКУПЕН Е ЗААкушеро-гинекологичен...
Дефибрелатор ”ЛИФЕПАК 5
600лв.Дефибрелатор "ЛИФЕПАК 5" се състои от два съвместими апарати. И двата могат да работят самосто...

Публикувайте коментар към обявата