Портала за малки обяви
Търсене:
ОБЯВИ НОЩУВКИ ПУБЛИКУВАЙ ОБЯВА ПОМОЩ
Burkan.info » Варна » Услуги » Консултантски » Услуги ТРЗ, консулта...»

Услуги ТРЗ, консултации трудово-осигурителни, пенсионни, курсове, семинари

Прегледано 166 пъти от 27 Април 2017. №: 2371587

АУТСОРСИНГ – ВЪНШЕН РЕСУРС

ТОВА Е БЪДЕЩЕТО НА ВАШАТА ФИРМА

МНОГО ОТ ФИРМИТЕ ВЪЗЛОЖИХА ЧАСТ ОТ ОБСЛУЖВАЩИТЕ СИ ДЕЙНОСТИ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАЩОТО Е УЛЕСНЕНИЕ И ПЕСТИ ПАРИ.

ДАККО ЕООД Ви предлага точно това:

Обслужване на фирми:

• Набиране, подбор, избор и наемане на персонал

• Развитие на персонала – обучение, квалификации,курсове и други

• Администриране на персонaла- Уведомления по чл.62 от КТ, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на правоотношенията, други текущи документи, досиета на работещите

• Оценяване, заплащане и стимулиране на труда - Ведомости за заплати, платежни нареждания за осигурителни вноски и ДОД, изготвяне на декларация 1 и 6 и подаването им в НАП, регистриране и отчитане на болнични листи, представянето им в НОИ, изготвяне на графици за работа, отчитане на работното време

• Представителство пред контролни органи НАП, Инспекция по труда

• Пенсиониране - изготвяне на документи УП–2, УП- 3, консултиране и

информация за очаквания размер на пенсията,Консултации:

Във връзка с разнообразни казуси в сферата на трудовото и социално-осигурителното законодателство


Цена: По договаряне
Подобни обяви

Бъди 2 Х Европеец!Направи си застраховка Живот!
Животът Ви е ценен - за Вас и за семейството Ви-нали? Искате да Сте подсигурени финансово, каквото и...
Геодезия, вертикално планиране, трасиране, кадастър
Ериа ЕООД

Геодезия, вертикално планиране, трасиране, кадастър
Геодезически услуги, из...
150 лева годишно - подбор на персонал
БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА ООД

ЕДНОГОДИШЕН ДОГОВОР ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРОМОЦИОНАЛ...
Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения...
Прехвърляме Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения...

Публикувайте коментар към обявата